Thiết kế và lắp đặt tủ điện công nghiệp.

Thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, cung cấp vật tư điện công nghiệp theo yêu cầu của khách hàng.

Liên hệ: 0984 949 742.